Pan Andrzej Domański

Pan Andrzej Domański Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, został kolejnym patronem X Międzynarodowych Zawodów Sportowych Rodzicielstwa Zastępczego. Bardzo dziękujemy za wsparcie

andrzej-domanski-084245